Vanaf medio juni 2019 heeft Mariska het ‘Bewijs van Vakbekwaamheid’ behaald en voldoet hiermee aan het ‘Besluit houders van dieren honden en katten’, dit is een onderdeel van de ‘Wet Dieren’. 
Dit betekent dat Frenchie Flower’s officieel erkend is door de RVO en aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen voldoet.