Outcross

Op dit moment zijn het spannende tijden in de rashondenwereld. Er zijn steeds meer onderzoeken die uitwijzen dat het noodzakelijk is om de stamboeken te openen. De Nederlandse welzijnscriteria waaraan alle honden moeten voldoen, de nieuwe procedures voor kortsnuiten… Eén ding is zeker: we leven in een tijd van grote veranderingen. Voor fokkers van kortsnuitige honden, met name van 12 rassen (Affenpinscher, Boston Terriër, Engelse en Franse bulldog, de drie Belgische Griffons, Japanse Spaniël, King Charles Spaniël, Mopshond, Pekinees en Shih Tzu) zijn de tijden extra spannend. Binnen deze rassen zijn niet of nauwelijks honden te vinden die aan alle welzijnscriteria voldoen. Om toch met een hond te fokken die niet aan een van de welzijnscriteria voldoet, kan tijdelijk bij wijze van uitzondering worden gekruist met een hond die wél aan alle welzijnscriteria voldoet. Met andere woorden: er zal moeten worden gekruist! Voor de meeste fokkers zal dit voelen als een sprong in het diepe. [1]

[1] https://www.dogsconnected.nl/onderzoek/fokstrategieen-met-outcross

Wat is outcross?

Dit is het kruisen van 2 verschillende rassen. 

Waarom hebben wij gekozen om outcross te doen? 

Het verbeteren van de gezondheid van het ras Franse Bulldog staat bij ons voorop. Maar hoe kan je dit bereiken? Eén van de manieren is een kruising maken (crossbreeding) met een ander ras dat eigenschappen bevat die je bij de Franse Bulldog terug wilt zien.

Het kruisen met een ander ras levert meer genetische diversiteit op en een verbreding van de genenpool van het betreffende ras. Door het creëren van een grotere genetische diversiteit wordt de kans op ziekten verkleind, hoe kleiner de genenpool van een bepaald ras des te groter is de kans dat er steeds meer ziekten zich gaan openbaren.

Daarnaast proberen wij met outcross te zorgen dat bepaalde kenmerken zich sterker gaan ontwikkelen, zoals in dit geval mooie snuitjes en betere ruggen.

Franse Bulldog fokkers zitten al jaren in dezelfde vijver te vissen qua genenpool, het is hoognodig om deze wat uit te breiden.

De Raad van Beheer, waar wij tot op ons afgelopen nest bij fokten, heeft het ook al geruime tijd over outcross, maar helaas is er tot op heden niks concreets van de grond gekomen. Daarom zijn wij heel blij dat wij deze kans krijgen bij Gesunde Bulldoggen.

Wij zijn pioniers in Nederland. Er zijn meerdere rassen die op een verantwoordelijke manier met de Franse Bulldog gekruist kunnen worden. In 2021 zullen wij de combinatie Franse Bulldog x Boston Terriër gaan maken. In het buitenland is deze combinatie al vaker gemaakt en doet deze zich ook voor als modehond (designerdog). Onze intentie is echter om met een zeer zorgvuldig onderzochte reu nieuwe genen in onze foklijnen te brengen.

Wat kan je bereiken met outcross? 

  • Heterosis (Heterosis betekent dat een kruising bepaalde eigenschappen beter bezit dan de ouders. Het gaat dan vooral om eigenschappen die te maken hebben met vruchtbaarheid, vitaliteit en gezondheid (nestgrootte, levensduur, afweersysteem, etc.))
  • Combineren van eigenschappen
  • Verbeteren van eigenschappen [1]

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar inteelt en de gevolgen daarvan. Een aantal directe gevolgen die op termijn aan het licht komen zijn:

  • Lage vitaliteit (de honden leven korter)
  • Verlaging van de vruchtbaarheid
  • Sneller ziek worden (een slechter immuunsysteem maakt dat ze vatbaarder zijn voor ziektes en het herstellend vermogen slechter is)
  • Meer genetische aandoeningen (meer erfelijke ziektes)
  • Lage diversiteit (in de ideale wereld heeft een levend wezen 100% verschillende genen zodat hij optimaal bestand is tegen ziektes en een optimaal zelfherstellend vermogen heeft.)

Bij een lagere genetische diversiteit heeft een hond een groter aantal van dezelfde genen in zijn lijf. De helft van het genenpakket bestaat uit de genen van de vader en de helft is van de moeder. Als de ouders dezelfde voorouders hebben, hoe ver ook terug in de stamboom, betekent dit dat hun nakomelingen deels dezelfde genen meekrijgen waardoor het genenpakket niet meer 100% uniek is.[2]

[1] https://www.dogsconnected.nl/onderzoek/fokstrategieen-met-outcross

[2] https://www.hillsemastiffs.nl/outcross/

Fokstrategieën

Er zijn verschillende manieren om outcross te gebruiken in een fokprogramma. Welke manier het meest geschikt is, hangt af van het fokdoel. Wat wil je bereiken? Het is belangrijk om dit duidelijk in kaart te brengen. In het geval van de kortsnuiten zal het fokdoel bijvoorbeeld bestaan uit het behoud van karaktereigenschappen en rastypisch uiterlijk, maar waarbij het uiterlijk voldoet aan de welzijnscriteria. Het is dus van belang om de essentie van een ras te bepalen. Welke eigenschappen máken het ras? Deze eigenschappen, samen met de welzijnscriteria, bepalen het fokdoel.

Vervolgens ga je bepalen waar de gewenste eigenschappen vandaan gaan komen. Welke honden buiten het ras bezitten de kenmerken die je wil gebruiken? De keuzes die hier gemaakt worden, bepalen de fokstrategie.[1]

[1] https://www.dogsconnected.nl/onderzoek/fokstrategieen-met-outcross

Boston Terriër

De Boston Terriër lijkt qua uiterlijk op de Franse Bulldog. Het ras is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan in (hoe kan het ook anders) Boston, Verenigde Staten. Ondanks zijn naam is de Boston Terriër geen terriër en dus ook geen jachthond. Hij behoort tot de dogachtige honden. De oorsprong van het ras ligt in de Verenigde Staten in de jaren 1870 toen witte Engelse terriërs – een ras dat tegenwoordig niet meer voorkomt – met Engelse buldoggen gekruist werden.

Deze honden werden eerst bekend als ronde koppen, kogelkoppen of Bull Terriërs , maar in 1889 werd de naam Boston Terriërs. De Raad van beheer erkende het ras in 1893.

Het karakter van de Boston Terriër

Vrolijk en grappig, gaat uitbundig om met kinderen, slim en fijngevoelig, heeft niet veel opvoeding nodig om te begrijpen wat er van hem wordt verwacht. Waaks, geen blaffer, maar wel bereid tot verdediging.

De Boston Terriër is een erg speelse, zelfverzekerde maar ook gehoorzame hond. De honden leren graag en een cursus is voor hen dan ook geen straf. Ze kunnen goed met kinderen overweg en hij kan gezien worden als een echte gezelschapshond. De honden kunnen ook goed overweg met andere honden. Het zijn honden die weinig vachtverzorging nodig hebben en ze worden gemiddeld 12 jaar oud. De honden wegen ongeveer 5 tot 10 kilo en zijn ongeveer 30 cm groot.

 

Het karakter van de Frenchton

In juli 2021 is ons eerste Frenchton nestje geboren. (mama Franse Bulldog en papa Boston Terriër).

Daardoor kunnen wij de karakters van onze 4 pups duidelijk omschrijven.

De honden zijn sociaal, lief en aanhankelijk. Ze willen graag bij hun baasje zijn en ze vinden mensen interessant. Ze houden over het algemeen van knuffelen en zitten graag bij hun mensen.

Het zijn slimme honden, makkelijk te trainen, ze leren graag en dit vinden ze erg leuk. Ze springen erg hoog en zijn heel nieuwsgierig.

Onze Frenchtons wandelen graag en kunnen ook flink lang wandelen. Een gedeelte van onze hondjes speelt graag met de bal en ze zijn ook erg snel. 

Ze kauwen graag, bijvoorbeeld op een nylabone en daarnaast spelen ze heel graag. 

Ze kunnen goed met kinderen overweg en ze kunnen gezien worden als een echte gezelschapshond.

 

 

Gezonde Franse Bulldog Frenchton