Het ras: Franse Bulldog

Hoe kunnen we het karakter van de Franse Bulldog omschrijven? Trouw, intelligent, zeer betrouwbaar en zeer aanhankelijk zijn typische kenmerken. Een kleine hond om te zien, maar met het karakter van een grote, die nergens bang voor is.

Als dogachtige is hij vaak dominant ten overstaan van andere honden, ook als zij veel groter zijn. Sommige mensen vinden hem er gevaarlijk uitzien, maar dat is hij totaal niet. Veel eerder is hij een clown met een uitstraling van grote innerlijke wijsheid. Altijd goed gehumeurd.

In zijn spel is hij vaak uitgelaten en onstuimig, kan vaak hoog springen en komt dan wel eens wild over, maar hij kan daarentegen ook vele uren lekker liggen te snurken, liefst tegen het baasje aan, ten teken dat hij voldaan en gelukkig is. Hij gaat graag op onderzoek uit, gedreven door zijn intelligentie en nieuwsgierigheid. Zeer eigenwijs en met een stevige eigen wil.

Er wordt wel eens over hem gezegd, dat hij zich net als een mens kan gedragen door zich beledigd te tonen, in lachen uit te barsten, te lopen mokken als hij niet genoeg aandacht krijgt.

Het resultaat van al deze eigenschappen: een hond met karakter in een handzaam formaat, kortom: een fijne huisgenoot om veel van te houden.

Franse Bulldog gezond

Ontwikkelingen

In het verleden stond de Franse Bulldog bekend om zijn korte snuit met het bijbehorende geknor en gesnurk.

De korte snuit met veelal ‘dichte’ neusgaten belemmerde de hond over het algemeen in zijn ademhaling. Daarnaast zijn er nog veel meer eigenschappen die verbeterd kunnen worden, waaronder de ruggenwervels etc.

Wat is er veel veranderd in de afgelopen jaren en wat hebben wij veel geleerd.

In 2010 hebben wij onze eerste Franse Bulldog gekocht, met de intentie om hier een nestje mee te fokken. Er was nog niet veel bekend over hoe het met de ‘gezondheid’ van het ras gesteld was. We letten toen op een klein neusje, dat was mooi meegenomen. Nu, ruim 12 jaar later, weten we wel beter, er zijn veel onwikkelingen geweest. Er woont intussen een Frenchton bij ons (moeder Franse Bulldog en vader Boston Terrier) waar we zeer hoge verwachtingen van hebben. Zij heeft een prachtige snuit, geen rimpels bij de snuit, is lang en atletisch gebouwd en staant hoog op haar poten. 

Het welbekende geknor horen wij al jaren niet meer bij onze honden, een van de tekens dat de ademhaling een stuk verbeterd is. 

Dus, het moet anders

Dus, kort gezegd, het moest anders. Wij zijn al een aantal jaren bezig met het proberen om de gezondheid van het ras te verbeteren. Dit is makkelijk gezegd, alleen veel moeilijker gedaan. Er moet met ontzettend veel factoren rekening gehouden worden om hier iets in te bereiken.

Fokstrategieën en toekomstvisie

Het verbeteren van de gezondheid van het ras Franse Bulldog staat bij ons voorop. Maar hoe kan je dit bereiken? Eén van de manieren is een kruising maken (crossbreeding) met een ander ras dat eigenschappen bevat die je bij de Franse Bulldog terug wilt zien.

Het kruisen met een ander ras levert meer genetische diversiteit op en een verbreding van de genenpool van het betreffende ras. Door het creëren van een grotere genetische diversiteit wordt de kans op ziekten verkleind, hoe kleiner de genenpool van een bepaald ras des te groter is de kans dat er steeds meer ziekten zich gaan openbaren.

Wij zijn pioniers in Nederland. Intussen zijn er gelukkig nog enkele fokkers die een soortgelijke denkwijze en strategie toepassen.

Er zijn meerdere rassen die op een verantwoordelijke manier met de Franse Bulldog gekruist kunnen worden.

Om het ras weer vitaler te maken gaan we dus eerst een stapje van het ras af en in de generatie erop kunnen we hopelijk weer kruisen met een Franse Bulldog. 

Onze bevindingen van de ‘Frenchton’

Binnenkort zullen we hier meer info geven over hoe de Frenchton (kruising Franse Bulldog en Boston Terriër) is qua karakter.

Franse Bulldog gezonde pup